Karate Kyokushin dla Dzieci

 

Miłość do rodziców szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność wydają się być korzeniami Budo-Karate Kyokushin. Myślę, że jest ono bardzo potrzebne współczesnemu światu. Kyokushin oznacza poszukiwanie najwyższej prawdy w aspekcie fizycznym psychicznym oraz duchowym.

Sosai Masutatsu Oyama

Zajęcia Karate Kyokushin dla dzieci od 5 roku życia opierają się przede wszystkim na treningu ogólnorozwojowym, kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkościowe. Prowadzone podczas zajęć gry i zabawy ruchowe dostosowane są do możliwości i wieku dzieci. Uczestnicy treningów, poznając podstawowe techniki karate, rozwijają swój potencjał motoryczny i kształtują charakter.

Młodzi adepci sztuki Karate Kyokushin uczą się dyscypliny, punktualności i dokładności w wykonywaniu techniki i zadań ruchowych. Rozwijają się zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i emocjonalnej. Trening Karate Kyokushin daje młodym ludziom możliwość nabycia pożądanych cech charakteru, takich jak umiejętność koncentracji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, skupienia, opanowania oraz wytrwałości w dążeniu do celu, jakim w tym przypadku jest zdanie egzaminu na kolejny stopień uczniowski (pas).

Karate Kyokushin dla najmłodszych to pierwszy krok do tego, by dziecko w przyszłości miało świadomość jak wielką wartością i potrzebą jest aktywność fizyczna.

Zachęcamy do przeczytania artykułu: Dzieci w Karate

Program zajęć dla dzieci obejmuje:

  • wszechstronne ćwiczenia ogólnorozwojowe,
  • gry zespołowe i zabawy ruchowe,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • uzupełniające zajęcia z akrobatyki,
  • naukę podstaw karate,
  • naukę skutecznej samoobrony,
  • przygotowanie do startów na turniejach dla dzieci na szczeblu klubowym,wojewódzkim i ogólnopolskim (dla chętnych).

 

Zajęcia grup dziecięcych prowadzi Michał Marcinkowski 3 DAN

 

Źródło www.aleczad.com

Komentarze są wyłączone.