Etykieta DOJO

Etykieta Dojo

„DOJO JEST MIEJSCEM, GDZIE BUDUJE SIĘ MĘSTWO, A WYŻSZE UCZUCIA LUDZKIE BUDZĄ SIĘ W EKSTAZIE CIĘŻKIEJ PRACY.JEST TO TAJEMNICZE MIEJSCE, GDZIE LUDZKI UMYSŁ SZLIFOWANY JEST W POCIE CZOŁA”

Mas Oyama

Dojo, jako miejsce przeznaczone przede wszystkim do nauki, jest miejscem, gdzie spotykają się najróżniejsi ludzie mający przed sobą wspólny cel. Dzięki niemu między trenującymi tworzy się silna więź, która tłumi egoizm i indywidualizm, stwarzając okazję do współpracy. To ona właśnie jest prawdziwą misją Dojo. Kiedy stajesz się częścią grupy, rodzi się duch Dojo. Dzięki niemu energia i motywacja może być czerpana od innych. Dojo z prawdziwego zdarzenia ma silne kami (ducha).

Trening karate w większości szkół, bazuje na ścisłej dyscyplinie. Jest to powodem zmniejszania się liczby ćwiczących nawet wśród tych, którzy osiągnęli już pewien poziom techniczny. Rygorystyczny trening odstrasza większość początkujących, leniwych, niezdyscyplinowanych i tych, nie czujących zamiłowania do współzawodnictwa i treningu fizycznego.

Dyscyplina Dojo, wymagana przez wszystkich mistrzów w każdym stylu, charakterystyczna dla każdego stylu etykieta i podkreślenie znaczenia drogi karate, ukazują różnice między karate, a innymi sportami walki w ogólnie przyjętym znaczeniu tego słowa. Większość wschodnich sztuk wojennych posiada własne podstawy etyczno – filozoficzne i stosuje medytacje Zen na początku i pod koniec każdego treningu, w celu oczyszczenia umysłu i uzyskania wewnętrznego spokoju. Karate nauczane jest w salach zwanych Dojo. Etykieta Dojo jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się karateka w sali ćwiczeń i nie tylko. Oprócz aspektów czysto etycznych zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przewijające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał, wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę towarzyszącą treningom karate.

Zasady i reguły mają na celu pomóc w prawidłowym prowadzeniu zajęć w dojo. Wiele procedur jest częścią ogólnej kultury zachowania się i dobrych manier, większość jednak jest ukształtowana według tradycji Japonii, która jest kolebką nowoczesnego Karate. Część procedur postępowania może się różnić w szczegółach w zależności od instruktora lub dojo. Na pewno różnice będą jeśli zajęcia będą odbywały się w prawdziwym Dojo (własna sala tylko do ćwiczeń karate, z emblematami szkoły czy stylu oraz wizerunkami mistrzów) i w zwykłej sali gimnastycznej wynajmowanej w jakieś placówce oświatowo-kulturalnej (ukłon w stronę wizerunku twórcy stylu lub szkoły jest nierealny). Własne, prawdziwe dojo jest miejscem wyjątkowym i powinno być tak traktowane, z czcią jako obiekt dumy wszystkich karateków w nim ćwiczących.

Nikt w dojo nie stoi ponad tymi zasadami zachowania się. Tak samo dotyczą one posiadaczy czarnych pasów, jak i początkujących ćwiczących, gdyż im wszystkim powinny przyświecać te same ideały i wszyscy oni powinni jednakowo dążyć do osiągania własnej doskonałości.

Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz „OSU”. Takie zachowanie jest dowodem szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim.
Jeśli spóźniłeś się na trening, wejdź do Dojo jak jest to opisane w punkcie (1), siądź w pozycji SEIZA (ceremonialna pozycja siadu na piętach) niedaleko wejścia zwrócony twarzą do ściany (odwrócony tyłem do ćwiczących). Czekaj tak z zamkniętym oczami w MOKUSO na znak od instruktora. Kiedy instruktor powie ci, że możesz wstać, zrób to, zwróć się twarzą do niego, wykonaj ukłon, powiedz „OSU” a następnie szybko dołącz na koniec grupy ćwiczących.
Nie jedz nic, nie pij, ani nie żuj gumy przebywając lub ćwicząc w Dojo.
Nie zdejmuj z siebie żadnej części karate-gi w czasie treningu dopóki nie zostanie ci to polecone.
W czasie zajęć jeśli otrzymasz polecenie do wykonania jakiegoś zadania, zmiany pozycji lub ustawienia w grupie, zawsze przemieszczaj się szybko i sprawnie.
W czasie zajęć nie przystępuj do walki (KUMITE) bez obecności i kontroli instruktora, a w jego obecności nie rozpoczynaj jej dopóki nie otrzymasz od niego jasnego pozwolenia.
Nigdy nie proś wyższego stopniem do ćwiczenia lub kumite. Jednak nie powinieneś odmówić tego, jeśli o to poprosi cię ktoś starszy stopniem.
W czasie zajęć nie wychodź z rzędu z żadnego powodu bez poproszenia instruktora o pozwolenie na to i otrzymania jego zgody. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a rzędem ćwiczących. Przejdź za rzędem w którym stałeś na jego bok w dowolną stronę, a stamtąd poruszaj dalej.
Nie poprawiaj swojej karate-gi podczas wykonywania ćwiczeń, jeśli instruktor nie wyda ci takiego polecenia.
W czasie przerw między seriami technik lub w czasie, kiedy instruktor mówi do grupy, staraj się zawsze trzymać prosta postawę. Nie rozmawiaj i nie wykonuj żadnych gestów ani ruchów , które są niezgodne z tym co pokazał instruktor. Zawsze poprzez swoje zachowanie okazuj głęboki szacunek swojemu instruktorowi, bo to on prowadzi Cię do mistrzostwa.
W czasie kumite miej na uwadze różnice stopnia i umiejętności. W Dojo walcz rozważnie, aby nie doprowadzić do kontuzji. Zawsze okazuj szacunek swojemu partnerowi poprzez ukłon z głośnym „OSU” przed i po ćwiczeniach w parach.
W czasie treningu nie wolno mieć na sobie żadnej biżuterii, zegarka, rzemyków. Dbaj aby twoje paznokcie u rąk i stóp były zawsze czyste i krótko obcięte.
Twoje karate-gi powinno być zawsze czyste i niepomięte. Po każdym treningu starannie składaj swoje karate-gi i pas jako symbole zawierające ducha twojego ciężkiego treningu.
Na karate-gi oprócz znaku kanji na lewej części bluzy i ewentualnie emblematu szkoły Karate na lewym rękawie, nie powinny znajdować się żadne inne naszywki lub napisy.
Zawsze z uwagą słuchaj swojego instruktora. Każdy trening traktuj poważnie, jako następny krok do mistrzostwa.

Komentarze są wyłączone.